Woonvoorziening ’t Veer

Samen op weg naar morgen

Met ’t Veer ga je, dan weer rustig, dan weer golvend naar de overkant, vanwaar je het vervolg van je levenspad zult vinden

’t Veer biedt een prettige, veilige thuishaven voor jongens vanaf 18 jaar, die moeite hebben hun leven zelfstandig gestructureerd te krijgen. Jongens met psychische-, sociale- of verslavingsproblemen, (of een combinatie), maar die dat onder controle hebben en hun leven weer op willen pakken. We creëren rust en ruimte om daarna weer vooruit te leren kijken en samen op zoek te kunnen gaan naar nieuwe ankerpunten om het leven zelfstandig te kunnen voortzetten.
In de gezamenlijke woonkamer wordt elke ochtend de nieuwe dag doorgenomen. Daarna volgt elke bewoner zijn eigen programma. Het avondeten is weer een gezamenlijk moment.
’t Veer heeft maximaal 12 bewoners (verdeeld over drie panden). Op ’t Veer is dagelijks begeleiding van 07.30 uur tot 20.30 uur.
Daarnaast is er een 24 uurs bereikbaarheidsdienst. ’t Veer heeft een breed netwerk van hulpverleners, opleiders, werkgevers, bewindvoerders etc.

Wij bieden ook ambulante begeleiding aan jongens uit dezelfde doelgroep die (nog) geen indicatie Beschermd Wonen hebben (of al zijn uitgestroomd).

Bewaren